Békejobb, avagy mit üzen a Rákóczi-tábor

Mára majdnem 2500-an vagyunk, mi Rákóczisok, szerte a világban. Két és fél ezer fiatal, aki kapott valamit a tábortól. Rengeteg információt. Élményt. Barátságot. Hitet. Reményt. Egészséges nemzeti öntudatot.Mindannyian visszük a "rákóczis" láthatatlan lobogót. A lobogón ki ki a maga üzenetét: egy-egy mondatot, amely mindannyiunk Zsuzsa nénijének vagy Berci bácsijának száját hagyta el, vagy éppen valamelyik vezetője.

Mi is az alapítvány üzenete?

Az alapítvány fennállása óta - kimondatlanul is - a Kárpát-medencei megbékélésért dolgozik. Hisz értékeinken keresztül megmutatjuk a fiataloknak, hogy igenis lehet büszkén magyarnak lenni, az országhatárokon túl is. A tábor legátütőbb sikerének pedig talán azt tudhatjuk be, hogy ezek a fiatalok - akik a leendő határontúli magyar értelmiséget képviselik - egészséges nemzeti öntudattal térnek haza. Megértik és megélik azt, hogy nincs mit szégyellni a magyarságukon odahaza - nem többek, de nem is kevesebbek a másik nemzetnél.

Nemrégiben egy új dolgot is zászlajára tűzött az alapítvány. Egy új dolgot, mely annyira nem is új, mely már a kezdetektől jelen volt és áthatotta a munkát, csak eddig nem mondtuk ki. Eddig. Mostantól azonban kimondott szó: a Rákóczi Alapítvány egyet ért és kiáll a kárpát-medencei megbékélés álma mellett. Mint egy civil szervezet, melynek szavának súlya van a régióban, támogatja a megindult Megbékélési Mozgalmat.

A Mozgalom néhány rendezvénye egybeforrt a találkozóinkkal, de maga a mozgalom nem forrt egybe az Alapítvánnyal, továbbra is két különálló dolog marad. A partnerség azonban élő, etért előfordul, hogy rákóczis rendezvényen belül kerül sor a Megbékélési Mozgalom állomásaira, s az is, hogy a Megbékélési Mozgalom rendezvényein rákóczisokkal is találkozhatunk. Nagymegyeren például az októberi Rákóczis rendezvényen belül zajlott a konferencia, és ezt a példát követi majd az áprilisi kolozsvári akció is. Szabadkán viszont teljesen függetlenül, önálló rendezvényként indul a Megbékélés kerekasztala, csakúgy, mint Beregszászon.

Hisz mit érünk el a marakodással, nemzetek egymás között? A gyűlölet nem vezet sehova, csak újabb gyűlöletet szít...

Csakis együtt tudunk boldogulni, csakis közös erővel. Könnyebb úgy a fejlődés, a haladás, ha a két szomszéd egy irányba tolja azt a bizonyos szekeret és nem ellenkezőfelé. Miért ne szerethetnénk közösen a tájat, mely több népnek is otthont jelent egyidejűleg?

Hadd idézzek a legismertebb magyar népdalénekesünk, Sebestyén Márta egyik ide vonatkozó leveléből: "Én mindig is úgy éreztem más népek kultúrája iránt, mint ahogy az ember a közelebbi, vagy távolabbi rokonai iránt érez, semmiképp sem gyülölettel - akit nem ismer az ember, előbb meg kell ismerje, mint egy családi találkozón a sokféle unokaöccsöt, nagybácsit...Nem mindjárt elutasítani, ismeretlenül is gyülölni..."

Keresztényi kötelességünk is kezet nyújtani embertársaink felé. Tegyük meg, ne csak beszéljünk róla!

Mindez persze  nem olyan egyszerű. Tudjuk ezt mi is, nem naiv álmokat kergetünk, hanem az idők szava felé próbáljuk a társadalmainkat terelni. Innen az emberek közül, civil vonalról. Sok a sérülés mindegyik oldalon, a múltban és jelenben jött hideg és meleg egyaránt. Azt is tudjuk, hogy nem várhatjuk el, hogy mindenki a szomszédja nyakába ugorjon. Nem kérhetjük, hogy a fiatal például, akit nemzeti hovatartozása miatt bántalmaztak, most azonnal békejobbot nyújtson. Nem, ezt nem várhatjuk el. S azt is hangsúlyozzuk, nem önfeladásról van szó. Nem engedhetünk anyanyelvünkből, kultúránkból, de hisszük, hogy nem leszünk kevesebbek az által, ha megismerjük a velünk együtt élő népek gondolatvilágát, örömét, bánatát, kultúráját, s nyelvét. Nem helyes, ha cskis a negatív, nekünk fájó eseményekről beszélünk, ha feltépjük a gyúgyuló sebeket, ha folyamatosan a múltbéli sérelmeken siránkozunk.

Szükség van a pozitív példákra is! Igenis hangsúlyozni kell és teret adni azoknak az eseményeknek, amelyek a jószomszédi viszonyt hirdetik. Fontos, hogy teret adjunk a jó dolgoknak is, ezáltal egy békésebb jövőt építhetünk ki.

Kezdjük el!

A Megbékélési Mozgalomhoz biztatjuk az egyéni csatlakozást is a www.chartaxxi.eu oldalon.