Marosvásárhelyi magyar lány nyerte a romániai EU-s fordítóversenyt

Az e-napujsag.ro cikke Kiss Anna sikeréről

Országos első díjat nyert a Brüsszelben javított és értékelt fordításával Kiss Anna, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum tizenegyedik osztályos diákja.

A fiatal fordítók Juvenes translatores vetélkedőjét öt éve szervezik meg az Európai Unió 27 tagállamában ugyanabban az időpontban. A versenyen az unióban hivatalos nyelvek bármelyikéről bármelyikére lehet fordítani, s Románia EU-parlamenti képviselőinek a száma alapján 33 iskola diákjai vehettek részt.

Maros megyét a Bolyai középiskola képviselte öt tanulóval. A 165 fordítás közül a brüsszeli bírálóbizottság Kiss Anna versenydolgozatát találta a legjobbnak, s a díjat március 26–28. között Európa fővárosában adják át.

A Bolyai csapatát Forgó Erika román-magyar szakos tanárnő készítette fel. A november 24-én 11-13 óra között lefordított szövegeket azonnal kellett villámpostázni Brüsszelbe. A javítók Kiss Anna románból magyarra fordított szövegében a nyelvhelyességet, a gördülékenységet és a kreativitást jutalmazták, s a szép értékelést elküldték az iskolának is.

Az előversenyen a Bolyaiból 39-en pályáztak, s Forgó Erika tanárnő szerint a sok jó dolgozat közül nehéz volt kiválasztani a legsikerültebb fordításokat. A felkészülésre az előző évek forrásanyagát használhatták, s a versenyzőknek el kellett sajátítani az EU-ban használatos közigazgatási megnevezéseket. Bár Kiss Annának ez sikerült, a szöveg, amit magyar nyelvre kellett átültetnie, egy személyes hangú levél volt az önkéntességről.

– Arra kellett figyelnünk, hogy ne szó szerinti átültetés legyen, s a fordítás nyelvén használatos szófordulatokkal, közmondásokkal adjuk vissza az eredeti szöveg jelentését – mondja Anna, aki az országos helyesírási és nyelvhelyességi versenyeken is az élen végzett, s a Marosvásárhelyen tartott magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny lapját szerkesztette. De nemcsak anyanyelvből, a választott szakokból, informatikából és fizikából is országos helyezést ért el.

Bevallása szerint színes, érdekes tevékenységet jelentett számára a II. Rákóczi Ferenc Alapítvány munkájában való részvétel, amihez hozzátartozott a 2010-es, Magyarországot bemutató mozgótábor szervezéséhez való hozzájárulás, s a Brüsszelben tett korábbi látogatás a Rákóczi Alapítvány révén, amely 2008-ban elnyerte az EP Károly-díját.

Hogy miként jut ideje ilyen változatos és szerteágazó tevékenységre, hogyan tudja összeegyeztetni a reál tárgyak és az anyanyelv és irodalom szeretetét? Nos, kérdésemre elmondta, hogy a melléktevékenységek sem hiányoznak a mindennapjaiból, az iskolai lap, a Tentamen korrektora, dolgozik az iskolarádiónál, s délutánonként autót vezetni tanul, angolórára jár, s játszik az iskola Kájoni János furulyacsoportjában. Az említett tevékenységek után napi két-három órát szán a tanulásra. Amint elmondja, angolból is fordíthatott volna, de úgy gondolta, hogy románból magyarra átültetni a szöveget jelzésértékű lehet.

Hozzászólások

Drága

Drága ANNA! 

Gratulálunk e szép eredményért....!

Szeretettel,

Tiborbá és a Rákóczi Alap.